Inventity Foundation
Doradztwo strategiczne

Rok

2023

Zespół

Michał Markiewicz - Concept, Strategy, Art Direction & Graphic Design

Edyta Mucha - Graphic Design, Motion, Editorial Design & Iconography


Scope

Rebranding

Research & Analysis

Strategy

Logo

Visual Identity System

Iconography

Publication Design

Social Media

Print

Motion

O Inventity Foundation:
Inventity świadczy profesjonalne usługi doradcze. Ich zespół składa się z ponad 50 menedżerów, którzy dostarczają wysokiej jakości usługi w obszarach doradztwa strategicznego, operacyjnego, finansowego i ESG.

Kluczowe kategorie:
Wiedza, Adaptacja, Rozwój, Connectivity.

Misja marki:
Ambitnym firmom, które chcą efektywnie się rozwijać, oferujemy sprawdzoną metodologię i doświadczonych menedżerów.

O projekcie:
Zostaliśmy zaproszeni do przeprowadzenia kompleksowego rebrandingu marki, której wizerunek funkcjonował od 12 lat. Naszym głównym celem było stworzenie spójnego i rozpoznawalnego systemu, który lepiej odzwierciedlał istniejące filary tożsamości firmy oraz adekwatnie reagował na nowe obszary jej działalności, jednocześnie umożliwiając dalszy rozwój marki. Ważnym punktem procesu było zidentyfikowanie i zachowanie kluczowych elementów poprzedniej strategii, jednocześnie redefiniując je w nieszablonowy sposób, który umocni pozycję marki jako lidera rynku.

Nowy system identyfikacji wizualnej umożliwia sprawną komunikację z grupą odbiorców, dostarczając elastyczne narzędzia do efektywnej komunikacji, na wszystkich obecnie dostępnych nośnikach i mediach.

Zmiana:
Wynikiem strategicznych prac jest stworzenie nowych ram projektowych dla systemu. Jedną z nich jest zasada kontrastowości, która opiera się na połączeniu dwóch przeciwstawnych kierunków wizualnych. Ta zasada wynika z obrazowych fundamentów tożsamości Inventity kontrastujących ze sobą, reprezentowanych przez Wiedzę, Adaptację, Rozwój i Connectivity.

W związku z powyższym, nowy symbol łączy w sobie cechy symbolu Asteriska (prostota, struktura, rozprzestrzenienie) oraz Abstrakcyjnej Formy Kropli (twórczość, dzielenie się, adaptacja, kreatywność, abstrakcja). Nowa forma znaku i jego rozrastające się ramiona odnoszą się również do wcześniejszego znaku Inventity, który miał formę synapsy.
Język wizualny:
Nowy język wizualny zawiera system znaków Inventity oraz ich pochodne, paletę kolorów, typografię firmową, zasady budowania kompozycji, uzupełniające elementy graficzne w postaci wykresów wizualizacji, ikonografię oraz wytyczne do animacji. Zakres projektu zakładał zrealizowanie kompleksowej księgi identyfikacji wizualnej, materiałów do komunikacji w przestrzeni cyfrowej, pakietu szablonów do prezentacji firmowych, przeprojektowanie ponad 400-stronnicowego wydawnictwa, stworzenie materiałów promocyjnych w postaci plakatów, banerów, projekty akcydensów firmowych oraz konsultacje przy przeprojektowaniu strony internetowej.

Ostatnie prace